pre-COOL
Voorschoolse voorzieningen in pre-COOL

Het startpunt voor dit onderzoek lag bij jonge kinderen. Veel kinderen namen deel aan voorschoolse voorzieningen, peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven. De deelname van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan het onderzoek was dan ook van groot belang.

Wanneer hebben we een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf benaderd voor deelname aan dit onderzoek? Dat gebeurde wanneer een bepaalde basisschool, die al meedeed aan het onderzoek, veel kinderen kreeg uit de betreffende voorschoolse voorziening. Of wanneer de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf samenwerkte met de betreffende basisschool, bijvoorbeeld door de uitvoering van een gezamenlijk VVE-programma.

De eerste ronde gegevensverzameling is begonnen in het schooljaar 2010-2011. Bij een geselecteerde groep peuters zijn kleine testjes afgenomen toen ze twee jaar waren. Dit gebeurde door getrainde testleiders. Ook vroegen we de pedagogisch medewerkers om een kort vragenlijstje in te vullen voor de kinderen die meededen aan het onderzoek. Verder verzamelden we via een vragenlijst, en bij een deel van de instellingen via een bezoek, gegevens over de werkwijze in de groepen waar de onderzoekskinderen in zaten. Ten slotte vroegen we de ouders om een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling van het kind thuis en over enkele gezinskenmerken.

De tweede ronde gegevensverzameling heeft in schooljaar 2011/12 plaatsgevonden, toen de kinderen drie jaar waren. Er zijn opnieuw testjes afgenomen, pedagogisch medewerkers zijn gevraagd om een vragenlijstje over de kinderen in te vullen, alsmede een vragenlijst over de werkwijze in de instelling en de ouders kregen opnieuw een oudervragenlijst.

Via de website van pre-COOL zullen regelmatig berichten over de uitkomsten van het onderzoek worden verspreid. Op de site komen ook berichten te staan voor de ouders. Zo kan iedereen het onderzoek en de opbrengsten ervan blijven volgen.