• Technische rapporten

  • Technische rapporten pre-COOL vierjarigencohort

   Naast het tweejarigencohort kent pre-COOL het vierjarigencohort. Hierbij gaat het om kinderen die in het onderzoek betrokken werden vlak voor of op vierjarige leeftijd. Zij worden gevolgd tot het einde van het basisonderwijs. Anders dan in het tweejarigencohort was een meting in de voorschoolse voorziening bij deze groep niet mogelijk. Om toch zicht te krijgen op de voorschoolse periode zijn in het vierjarigencohort gegevens verkregen over de deelname aan voorschoolse voorzieningen (type, duur, intensiteit). Verder is voor deze groep in kaart gebracht wat het instroomniveau is op het moment van intrede in het basisonderwijs. Informatie over het instroomniveau is nodig om het effect van de voorschoolse periode te kunnen onderscheiden van de vroegschoolse periode (dat is groep 1 en 2 basisonderwijs). De technisch rapporten zijn een verslag van de dataverzameling en geeft een beschrijving van alle gegevens die over de vierjarigen zijn verzameld in groep 1 tot en met 3 van het basisonderwijs. Het doel van de rapporten is tweeledig: het functioneert als verantwoording en codeboek voor de gebruikte instrumenten, en is tegelijkertijd ook een naslagwerk waarin de eerste resultaten worden gepresenteerd.

    

   Het rapport van de eerste meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de tweede en derde meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

  • Technische rapporten pre-COOL tweejarigencohort

   Een van de doelen van pre-COOL is een beeld te geven van wat 2-jarigen kinderen kennen en kunnen op het gebied van taal.

   Pre-COOL kent meerdere metingen en daardoor kunnen ontwikkelingen effecten in kaart gebracht worden. Inmiddels zijn de eerste technische rapporten van tweejarigencohort verschenen. In deze rapporten wordt verslag gedaan van de dataverzameling en wordt een beschrijving gegeven van alle gegevens die in deze fase zijn verzameld. Het doel van de rapporten is tweeledig: het functioneert als verantwoording en codeboek voor de gebruikte instrumenten, en is tegelijkertijd ook een naslagwerk waarin de eerste resultaten worden gepresenteerd.

    

   Het rapport van de eerste meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de tweede meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de derde meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de vierde meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de vijfde meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

    

 • Onderzoek met gebruik van pre-COOL-data

productie en onderhoud: Elion.nl